Trong Apex Legends hiện tại có 19 vũ khí chia thành 6 chủng loại khác nhau bao gồm:

1, Assault Rifles: Súng trường tấn công

 • R-301 Carbine
 • Hemlok Burst AR
 • VK-47 Flatline

2, Submachine Guns: Súng tiểu liên

 • R-99
 • Alternator SMG
 • Prowler Burst PDW

3, Light Machine Guns: Súng máy hạng nhẹ

 • M600 Spitfire
 • Devotion LMG

4, Pistols: Súng lục

 • Mozambique Shotgun
 • RE-45 Auto
 • P2020
 • Wingman

5, Shotguns: Súng hoa cải

 • Peacekeeper
 • EVA-8 Auto
 • Mastiff Shotgun

6, Sniper Rifles: Súng ngắm

 • G7 Scout
 • Longbow DMR
 • Triple Take
 • Kraber .50-Cal Sniper

Mỗi loại súng có tốc độ bắn cũng như mạnh yếu khác nhau. Tùy từng tình huống mà chúng ta có thể chọn sử dụng súng gì cho hợp lí.

Author

Write A Comment